Paulus schrijft

 

Paulus schrijft

 Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem
zelf geschreven heb. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.
- 2 Tessalonicenzen 3: 17 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken