Jozef bij Potifar

 

Jozef bij Potifar

En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen,
zegende de HEER het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. - Genesis 39: 5
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken