Hij is waarlijk opgestaan

 

Hij is waarlijk opgestaan

Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten
vast en bewezen hem eer. - Matteüs 28: 9
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken