Jezus in Getsemane (3)

 

Jezus in Getsemane

Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren
wat ik wil, maar wat u wilt.’ - Marcus 14: 36 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken