Wat is de Schepping?

De Schepping. Iets maken uit niets.
In het woordenboek staat: In het leven roepen, vormen =) creëren

Je kunt je niet voorstellen hoe onze aardbol er in het begin uitzag. Wij kennen een aarde die helemaal bewoond is. Maar zo was het in aan allereerste begin niet. De bijbel vertelt ons dat hij toen woest en ledig was. Toen heeft God de aarde gemaakt.
Het is ongelofelijk hoe mooi alles geschapen is. Dat kan toch nooit toeval zijn?
Er zijn nog steeds dieren en planten die mensen nog nooit gezien hebben. Laat staan het heelal.
In zes dagen deed Hij dat en Hij schiep toen ook de eerste mensen. Deze mensen heetten Adam en Eva.

God zegt Zelf hoe de aarde was toen Hij klaar was: GOED.
Wat betekent goed in Gods ogen? Zonder fouten en gebreken. Maar bovenal zonder zonde.

Want in het begin was er helemaal geen zonde. Toen deden Adam en Eva precies wat God wilde. Alles wat ze deden, deden ze omdat God dat waard was. Hij verdiende alle eer en verheerlijking. En dus was ook de vraag bij Adam en Eva niet aanwezig over hoe ze in de Hemel zouden kunnen komen. Want de voorwaarde om in de Hemel te kunnen komen is dat je zonder zonde moet zijn. Nou, zeg je: wie is dat nu. Nu niemand meer, maar in het begin wel.
Adam en Eva begonnen zonder zonde. Totdat.... Adam en Eva toch niet luisterden naar God. Er stonden in het paradijs (de plaats waar Adam en Eva woonden) vele bomen en struiken waarvan ze mochten eten. Er was er echter één waar ze niet van mochten eten. Dit was de boom van kennis van goed en kwaad. In de eerste tijd bleven ze daar vanaf, ze luisterden naar God. Maar toen kwam de duivel. Hij vertelde tegen Eva dat als ze van die boom zou eten, ze zou weten wat goed en kwaad was. Ze zou dan als God zijn. En dit deed ze, en ze gaf ook Adam daarvan.

Zo kwam de eerste zonde in de wereld. En hebben mensen Gods goede werk vernietigd.

  • Aantal keren gelezen:: 2332

Geef het door en vertel het verder: