Schepping of evolutie?

Het was heel makkelijk voor Darwin en consorten om in hun tijd te verkondigen dat de ene soort uit de andere ontstaan was. Zij konden ongestoord van de daken roepen dat reptielen in vogels veranderd waren. Ze hadden er geen moeite mee om anderen te vertellen dat heel de mensheid is voortgekomen uit een aapachtig wezen. Waarom was dat voor hen geen probleem? Omdat ze geen flauw benul hadden van het bestaan van genen!

Feit: systemen ontstaan nooit vanzelf, want er is intellect voor nodig, die informatie bezit en kracht om de onderdelen te ordenen.

Feit: informatie ontstaat nooit uit het niets.
Ze heeft altijd een bron nodig.

Feit: Alle bekende mutaties zijn ofwel neutraal ofwel schadelijk voor het organisme. Ze veranderen of vernietigen bestaande informatie.
Mutaties die nieuwe informatie toevoegen zijn onbestaande.

Al eeuwen lang is de mensheid intensief bezig met onderzoek van de natuur. Er zijn intussen zeer uitgebreide labo's, met alle mogelijke technische middelen. Er worden miljoenen euro's gepompt in wetenschappelijk onderzoek en honderden universiteiten wereldwijd zijn zeer actief.

Maar ondanks al het uitgebreide onderzoek, tientallen jaren lang, door duizenden geleerden, heeft men in werkelijkheid (let op!) nog nooit een mutatie ontdekt die inderdaad doet wat evolutie beweert: nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme toevoegen.

De motor van de evolutietheorie is dat door mutaties nieuwe, nuttige informatie is toegevoegd aan planten en dieren. Maar in alle eeuwen van onderzoek in de natuur heeft geen enkele natuurkundige ooit zo’n soort mutatie waargenomen!

Als alle leven op aarde ontstaan is door mutaties die informatie toevoegen, dan zouden we dat soort mutaties over heel de wereld in een overdonderende hoeveelheid moeten aantreffen.

Informatie ontstaat nooit uit het niets. Elke vorm van informatie komt altijd ergens vandaan.

De wetenschap heeft zelf ontdekt dat informatie nooit zomaar ergens vandaan komt. 

  • Aantal keren gelezen:: 2339

Geef het door en vertel het verder: