collectetafel.jpg

Al die regeltjes?

U mag niet…
Sommige mensen denken dat de Bijbel niet anders is dan een boek, waarin alleen verboden staan. Maar Jezus vatte deze regels kernachtig samen toen Hij zei dat je God moet liefhebben met je hele hart en net zoveel van je medemens moet houden als van jezelf. Dit waren voor Hem de twee belangrijkste geboden. (Mattheϋs 22:34-40) Online-Bijbel: Klik hier Door deze geboden van Jezus toe te passen, zullen we ontdekken dat we Gods andere wetten ook houden.

Hieronder staan de 10 geboden.(Gods wet)

 1. Wij mogen niemand anders aanbidden dan de ware God alleen. Alles en iedereen die we vereren boven God is een overtreding van dit gebod. We kunnen dan denken aan sportmensen, popsterren of familieleden. Maar ook geld kan belangrijker zijn dan God.
 2. Wij mogen geen verkeerde gedachten van God hebben, en mogen Hem alleen dienen op de wijze zoals de Bijbel ons dat leert.
 3. Wij mogen de naam van God niet lichtvaardig en onnadenkend gebruiken. Dus Gods Naam gebruiken als vloek is tegen de wet van God.
 4. Wij hebben de zondag te houden als een speciale dag, apart gezet voor God. Ons werk moeten we verrichten op de andere zes dagen in de week.
 5. Wij hebben onze ouders te respecteren, lief te hebben en te gehoorzamen, mits er geen dingen van ons gevraagd worden die tegen Gods Woord ingaan.
 6. Wij mogen geen moord begaan of hatelijke gedachten over andere mensen hebben. Iemand dood wensen is voor God gelijk aan moord.
 7. Wij mogen geen overspel plegen, noch met ons lichaam, noch met onze gedachten. Dus als een getrouwde man met verlangen naar een andere vrouw kijkt is dit tegen Gods wet.
 8. Wij mogen niet stelen.
 9. Wij mogen niet liegen.
 10. Wij mogen niet jaloers zijn op het bezit van een ander. Niet op andermans vrouw of man, niet op andermans auto of huis, enz. 

Nou zeg je, als ik dit lees, dan hoef het van mij al niet meer. Als ik dit zie, nee. Maar toch, als ieder mens naar deze wet zou leven, hoe zou het leven op aarde er dan uitzien. Nou? Inderdaad: vrede, liefde, geen afgunst en geen ruzie. Maar maak je geen illusie dat je deze wet kan houden. Het is wel je plicht om hem te houden, maar God weet dat je het niet kan. En door deze wet van God tot je door te laten dringen kom je er achter dat je ook nooit aan de voorwaarden voor de hemel kan voldoen. Onmogelijk. Maar hoe dan wel. Door de mogelijkheid die God zelf heeft gegeven. Jezus is voor al onze zonden gestorven aan het kruis.
Het enige wat we hoeven te doen is geloven.

 • Aantal keren gelezen:: 1871

Geef het door en vertel het verder:

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.