Wat is bekering precies?

Bekering is het maken van een persoonlijke keuze voor Jezus Christus als Verlosser. Dat betekent dat Hij u heeft bevrijd van het alleen maar voor jezelf willen leven. Het betekent ook dat u schuld erkent voor de verkeerde dingen die u doet (of gedaan hebt). Heel vaak zal dit een andere manier van leven tot gevolg hebben, maar dat hoeft niet persé. Het betekent in ieder geval dat u uw leven voortaan niet zonder meer inricht zoals u het zelf wilt, maar dat u daarbij Christus (in gebed) om Zijn leiding vraagt bij de dingen die u doet en de keuzes die u maakt. Dat lijkt misschien vervelend of eng, maar in werkelijkheid valt dat nogal mee. Waarom zou u niet om leiding vragen voor uw leven van Diegene die u gemaakt heeft en u volkomen kent? Wellicht weet Hij nog veel beter dan uzelf wat u wel of niet aankan en wat uiteindelijk het meest zal bijdragen om uw leven zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Het betekent ook zeker niet dat u allerlei dingen moet doen die u niet wilt doen en omgekeerd allerlei dingen moet laten die u graag wilt doen. Natuurlijk zijn er bepaalde dingen 'uit den boze', die u moet laten voor wat ze zijn, maar vaak zullen er andere dingen voor in de plaats komen die meer voldoening geven. Vergelijk het maar met het ontmoeten van de vriend of vriendin van uw leven: een aantal dingen die voordien heel belangrijk voor u waren vervagen. Niet omdat dat van de ander niet mag, maar op de eerste plaats omdat die vriend of vriendin belangrijker voor je is geworden als het andere. Zo is het ook met het leren kennen van God als Vader en Jezus Christus als Verlosser.

  • Aantal keren gelezen:: 2032

Geef het door en vertel het verder: