Waarom zou ik voor Christus moeten kiezen?

Als het waar is wat Jezus heeft gezegd over het Koninkrijk van God, dan is het maken van een keuze voor Christus de belangrijkste keuze die je in je leven moet maken. Als het niet waar is dan zou Hij een leugenaar geweest zijn, maar dan zou het Christendom nooit zijn doorgedrongen van een onbeduidende Romeinse provincie tot bijna alle landen in de wereld.

Als u voor Jezus kiest, wat betekent dat u uw leven aan Hem toevertrouwd, dan belooft Hij u op de eerste plaats dat Hij uw leven zal leiden en u vormt tot de mens zoals God eigenlijk bedoeld heeft. U zult ook het eeuwige leven ontvangen en de innerlijke overtuiging dat dat waar is. Als u op een dag (net als ieder ander mens) sterft, zult u kunnen terugkijken op een leven dat de moeite waard was en zult u later voor altijd bij Jezus (in de hemel) zijn en delen in een volmaakte vreugde. Er zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar geen angst, pijn of verdriet meer zal zijn en alle tranen zullen van de ogen gewist worden.

Wie niet kiest vóór Jezus is tegen Hem. In dat geval zult u natuurlijk ook niet bij Hem in de hemel mogen komen om van die eeuwige vreugde te genieten. Dan zult u de straf moeten dragen voor al het verkeerde dat u in uw leven gedaan hebt en zult u voor eeuwig verloren zijn.

  • Aantal keren gelezen:: 2151

Geef het door en vertel het verder: