Waarom is de Bijbel zo bijzonder?

Christenen in de hele wereld geloven dat alleen de Bijbel het Woord van God is. Wij geloven dat de boeken van de Bijbel, die door mensen geschreven zijn, door God zelf geïnspireerd zijn. Dat is overigens niet iets wat de gelovigen zelf hebben bedacht, maar iets wat de Bijbel zelf aangeeft in verschillende gedeelten.

Maar waarom zouden we dat geloven?
Is het niet al te gemakkelijk van de Bijbel om van zichzelf te beweren dat ze de absolute waarheid spreekt? Laten we daarom eens verder kijken naar wat de Bijbel zo bijzonder maakt, dat we er werkelijk op kunnen vertrouwen. We noemen hieronder zeven unieke kenmerken van de Bijbel, waar u zelf uw conclusies uit mag trekken.

Het unieke van zijn ontstaan.
De Bijbel is door minstens veertig verschillende schrijvers geschreven met verschillende beroepen en onder verschillende omstandigheden. Onder de schrijvers waren leiders (Mozes), koningen (David, Salomo), schaapherders (Amos), vissers (Petrus) en een dokter (Lucas). De een schreef in de woestijn, de volgende in een paleis en weer anderen in de gevangenis of op reis. Dit alles in een tijdsperiode van zo'n 1.500 jaar.

Het unieke van zijn eenheid.
Ondanks het feit dat de Bijbel door zoveel verschillende schrijvers is geschreven in een periode van wel 1.500 jaar en onder zulke verschillende omstandigheden, is de boodschap van al die verschillende boeken met elkaar in overeenstemming.

Het unieke van zijn actualiteit.
Hoeveel boeken zijn er na een generatie al niet vergeten? De Bijbel is na bijna 2.000 jaar nog steeds een leidraad voor miljoenen mensen, uit verschillende landen met uiteenlopende leeftijden en verschillende opleidingsniveaus.

Het unieke van zijn verspreiding.
Ondanks voortdurende tegenwerking is de Bijbel inmiddels vertaald in ruim 1.000 talen en verspreid in vrijwel alle landen van de wereld. Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst zijn er honderden miljoenen Bijbels gedrukt en verspreid. Tot op de dag van vandaag gaat men verder met vertaling en verspreiding.

Het unieke van zijn overleving.
Van geen enkel boek zijn zoveel oude fragmenten overgebleven als van de Bijbel. Zelfs van de teksten van Shakespeare zijn minder manuscripten overgeleverd. De Bijbelse teksten werden zo zorgvuldig bewaard en gekopieerd dat er hooguit twintig tekstgedeelten bestaan waarover onzekerheid bestaat. In het geval van Shakespeare gaat het over zeker honderd passages.

Het unieke van zijn literaire karakter.
De Bijbel heeft in zeer veel landen bijgedragen tot de ontwikkeling en de vorming van de taal.

Het unieke van zijn morele karakter.
De Bijbel doet de mensen waarover geschreven wordt niet mooier voor dan ze zijn. Zelfs de eigen schrijvers en de helden uit de Bijbel zijn mensen die beschreven worden met zowel hun goede als hun slechte kanten.

  • Aantal keren gelezen:: 2586

Geef het door en vertel het verder: