Jezus is toch niet echt levend geworden?

Als Jezus Christus niet werkelijk levend is geworden na Zijn dood dan is het Christelijk geloof waardeloos. In het jaar 56 schreef de apostel Paulus dat meer dan 500 mensen Christus gezien hebben nadat Hij gestorven was. De meeste van deze getuigen waren op dat moment zelf nog in leven. In die tijd had Paulus veel tegenstanders, als hij iets zou beweren dat niet waar was, dan zou men daar zeker gebruik van hebben gemaakt om Paulus het zwijgen op te leggen. De apostel Paulus was de belangrijkste verkondiger van het Evangelie. Het Christendom zou nooit de enorme groei hebben kunnen meemaken die het destijds gekend heeft, als men Paulus het zwijgen had kunnen opleggen.

Van de apostel Petrus is bekend dat hij, evenals zijn Meester, is gekruisigd, omdat ook hij de boodschap verkondigde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Hij had zijn leven kunnen redden door deze beweringen te ontkennen. Waarom zou hij zijn leven opgeofferd hebben omwille van een leugen? Hij was een van degenen die Jezus na Zijn dood in levende lijve gezien had. Als hij sindsdien leugens verkondigd had, dan had hij in ieder geval zelf geweten dat het een leugen was. Dat lijkt meer als voldoende reden om die beweringen in te trekken en zo zijn eigen leven te redden. Het feit dat Petrus dat niet gedaan heeft bewijst dat hij er tenvolle van overtuigd was dat Jezus levend was geworden.

  • Aantal keren gelezen:: 2027

Geef het door en vertel het verder: