Is de Bijbel in strijd met de wetenschap?

Veel wetenschappelijk ontdekkingen van de afgelopen eeuwen, bijvoorbeeld de vondsten van dinosauriërs, laten zich ook goed verklaren aan de hand van Bijbelse gegevens. We moeten wel bedenken dat de Bijbel niet een 20e eeuws wetenschappelijk boek is, maar op de eerste plaats een boek over verlossing voor mensen uit alle tijden en alle culturen.

Er wordt wel eens gezegd dat de mensen vroeger niet beter wisten en dus maar geloofden dat wat de dominee van de kerk zei de waarheid was. Daarbij wordt gesuggereerd dat de mens zich steeds verder ontwikkelt en dat we dankzij de wetenschap nu beter weten. Vreemd genoeg daarbij is dat in de naam van de wetenschap veel dingen worden geleerd die voor het merendeel van alle mensen nooit te controleren zijn. Bijvoorbeeld over het ontstaan van het heelal, de aarde en de mens zelf. Er zijn maar weinig mensen die de moeilijke theorieën hierachter begrijpen. Toch geloven de meeste mensen dat die theorieën juist zijn. En waarom? Omdat de wetenschap het zegt? Dat is toch niet anders dan geloven in de dingen die de dominee zegt en die je ook niet kunt controleren. Deze redenering toont ook aan dat veel mensen helemaal niet minder naïef zijn als vroeger. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel wetenschappen in de laatste eeuw geworden zijn tot een nieuwe religie, met de wetenschappers als nieuwe priesters. En als je hen niet gelooft word je (net als vroeger) bijna voor gek verklaard ...

  • Aantal keren gelezen:: 2125

Geef het door en vertel het verder: