collectetafel.jpg

Wij geloven

Wij geloven in de de drie-enige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest die hemel en aarde heeft geschapen, en nog steeds in stand houdt.

Lees meer

Apostolische Geloofsbelijdenis

Iedere zondag belijden wij tijdens de kerkdienst deze Apostolische Geloofsbelijdenis. Uit eerbied voor de inhoud, die het diepste van ons "geloofsleven" raakt, doen wij dit staande en beamen wij dit ook gezamenlijk. Vaak door de predikant voorgelezen maar soms ook gezongen door de hele gemeente.

Lees meer

De Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus is één van de belijdenisgeschriften die binnen onze kerken worden gebruikt met als doel te onderwijzen in de christelijke leer.

Lees meer

Formulier Openbare Geloofsbelijdenis

Als in een kerkdienst door veelal jongeren belijdenis wordt gedaan van hun geloof, gebeurd dat aan de hand van dit formulier. De predikant leest dit formulier op waarna de belijdeniscatechisanten in het openbaar daarop antwoorden.

Lees meer

Beleefd zijn kost niets, maar het is wel onbetaalbaar.