voorhof.jpg

Ouders en kinderen

Wat zegt de bijbel bij:  Ouders en Kinderen

Efeziërs 6: 1 - 4

Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed omdat de Here hun gezag over jullie heeft gegeven.
"Eer je vader en je moeder." Dat is het eerste van de Tien Geboden en er is een belofte aan verbonden:
"Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben."
Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben.


Iemand die vrienden heeft, moet hen als vrienden behandelen, want een vriend is soms beter dan een broeder. (Spreuken 18: 24)

  • Aantal keren gelezen:: 2992

Geef het door en vertel het verder:

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.