voorhof.jpg

Jezus Christus kennen

Wat zegt de bijbel bij:  Jezus Christus kennen.

Johannes: 1: 1 - 14

In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God.
Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan; al het bestaande heeft Hij gemaakt.
In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.
God stuurde Johannes om de mensen ervan te overtuigen dat Jezus Christus het licht is. Het was zijn taak de mensen tot geloof te brengen.
Johannes was zelf niet het licht maar iemand die over het licht vertelde.
Want het echte licht, dat is Christus, kwam in de wereld om iedereen te verlichten.
Christus kwam in de wereld die door Hem Zelf gemaakt is, maar de wereld wilde niets van Hem weten.
Hij kwam in Zijn eigen land, maar Zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard.
Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God.
En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

Colossenzen 1: 15 - 19

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon.
Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer.
Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem.
Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste.
Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen.

Hebreeën 1: 3 en 8

Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is.
Maar van Zijn Zoon zegt Hij: "Aan Uw koninkrijk, o God, komt nimmer een einde; er gelden regels die goed en rechtvaardig zijn.


Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven. (Romeinen 10

  • Aantal keren gelezen:: 2243

Geef het door en vertel het verder:

Als je iemand wilt laten zien dat je om hem geeft, geef hem dan je tijd.