voorhof.jpg

God vinden

Wat zegt de bijbel bij:  God vinden.

Handelingen 17: 27 en 28

Hij bepaalde dat de mensen Hem zouden zoeken, in de hoop dat zij Hem (misschien na veel rondtasten) zouden vinden.
Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in Hem leven, bewegen en zijn wij. Eén van uw dichters heeft het zo gezegd: 'Wij zijn uit Hem voortgekomen.'

Jeremia: 29: 11 - 13

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.
Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren.
U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht.


Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven. (Romeinen 10

  • Aantal keren gelezen:: 1614

Geef het door en vertel het verder:

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.