Zorgen

Wat zegt de bijbel bij:  Zorgen

Jesaja 26: 3 en 4

Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de HERE wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!
Vertrouw altijd op de HERE God, want de Oppermachtige HERE is uw eeuwige toevlucht.

1 Petrus 5: 7

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.

Lukas 12: 22 - 28

Jezus zei tegen Zijn discipelen: "Maak je geen zorgen over je levensonderhoud, over wat je zult eten of aantrekken.
Want het leven is meer dan voedsel en kleding alleen.
Kijk eens naar de kraaien. Die zaaien en oogsten niet en ze hebben geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat het hen goed, want God geeft ze te eten. Wel, jullie betekenen toch veel meer voor Hem dan die vogels!
Waar zijn zorgen trouwens goed voor? Kun je je leven erdoor verlengen?
Natuurlijk niet. Als je dat nog niet eens kunt, waarover zul je je dan zorgen maken?
Kijk eens naar de lelies. Die spinnen niet en weven niet. Toch zijn zij mooier dan koning Salomo in al zijn pracht en praal.
Als God de planten die vandaag in het veld staan en morgen verbrand worden, zo mooi aankleedt, zal Hij jullie dan geen kleren geven? Bange twijfelaars!


Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

  • Aantal keren gelezen:: 1786

Geef het door en vertel het verder: