voorhof.jpg

Christelijke feestdagen

De kerk is vanouds dé plek waar feest wordt gevierd. Door het jaar heen zijn er diverse christelijke feestdagen die ook in De Voorhof een nadrukkelijke plaats hebben.

Oorsprong

Alle kerkelijke feesten vinden hun oorsprong in de Bijbel. De christelijke feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gaan over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus Christus: zijn geboorte, zijn sterven en zijn opstanding. En over Gods Geest die de leerlingen overkomt.

Overzicht van alle feestdagen

Kerstfeest

Kerstfeest

Met kerst vieren wij dat Jezus "de zoon van God" is geboren.

Lees meer


Goede Vrijdag

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag "vieren" wij het sterven van Jezus Christus aan het kruis.

Lees meer


Pasen

Pasen

Pasen is het feest waarbij wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.

Lees meer


Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag

Met Hemelvaartsdag vieren wij dat Jezus is opgenomen bij zijn Vader in de Hemel.

Lees meer


Pinksteren

Pinksteren

Met Pinksteren vieren wij het feest van de Heilige Geest van Christus Jezus.

Lees meer


Biddag

Biddag

Met Biddag voor Gewas en Arbeid bidden wij God voor zijn zegen op al ons werken en de beloning daarop.

Lees meer


Dankdag

Dankdag

Met Dankdag voor Gewas en Arbeid danken wij God voor alles wat Hij ons geeft.

Lees meer

Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn.