Zorg voor het milieu

Heer, vergeef ons onze hebzucht,
die niets anders is dan afgoderij.
Hierdoor hebben we de zeeën leeggevist
en de aardbodem uitgeput.
Diersoorten zijn verdwenen, sommige vogels en vissen
uitgestorven,
en voor ons, mensen, is overgewicht een bedreiging geworden.
We bidden om inzicht en verantwoordelijkheid
om de energiebronnen te gebruiken
die in deze planeet zijn opgeslagen.
Leer ons matigheid en mededeelzaamheid.
Leer ons genieten van een handvol rust.
U die lof toegezwaaid werd met het groen van de bomen
bidden we om behoud van het levend landschap,
zodat de stromen vrolijk kunnen blijven zingen,
de heuvels uitgelaten springen,
de koeien kunnen dragen,
de geiten mogen werpen,
de wei bekleed mag zijn met vee.
Dan zullen we met de velden en de zee juichen:
Eer aan de Heer bij wie wij bescherming vinden.
Schepper God, help ons om goed te zorgen
voor wat u hebt geschapen,
de vogels die zo wonderlijk langs de hemel trekken,
de vissen die ondoorgrondelijk stroomopwaarts zwemmen,
ja, alle dieren in het wild, groot en klein.
Geef dat voedselgebieden bereikbaar mogen blijven
en dat de soorten blijven bestaan.
Help ons te zorgen voor natuur en landschap,
en zuinig te zijn met energie,
kostbaar water niet te vermorsen.
Dank u voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
Heer, wij leven in een weggooimaatschappij,
terwijl anderen aan het nodige gebrek hebben.
Vraatzuchtige rupsen die nooit genoeg hebben,
lijken we soms.
Maar we willen graag op u lijken, Heer, uw beeld vertonen.
Geef dat wij, als uw gemeente, een schat in de hemel verwerven,
laat de liefde van Christus rijkelijk in ons mogen wonen,
vervul ons met uw gave van het genoeg.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4374

Geef het door en vertel het verder:

Zolang je maar blijft volhouden kun je niet verliezen.