Voedselvoorziening, landbouw en economie

Voedselvoorziening, landbouw en economie
Schepper van deze aarde, van zeeën en hemelen,
u prijzen we voor de opbrengsten
van land en water.
Zoveel kleuren en geuren, zoveel vormen
waarin de rijkdom van uw schepping zich aan ons toont.
U opent uw hand om mens en dier voedsel te geven,
Geef dat we het eerlijk verdelen,
ons niet te buiten gaan aan egoïstische zelfverrijking.
Als vogels achter de landbouwtrekker, belust op voedsel,
zo is uw gemeente bij elkaar
en hongert naar uw woord, Heer.
Versterk ons daardoor, en leer ons uw wil te doen,
juist als het om voedsel gaat.
In ons rijke Westen zijn er veel verleidingen
om steeds meer te kopen en te wensen.
Leer ons genoeg te hebben, stil te zijn
bij uw goedheid, die overvloedig is.
Schenk ons de gaven van zelfbeheersing en mededeelzaamheid.
Vader, u hebt uw prachtige schepping
in onze handen gelegd.
Maar het waren hebberige vingers
die zich eraan vergrepen.
We hebben vuile handen gemaakt
bij het leegroven van de aarde, bij het graaien
en bijeenharken van geld en goed.
Mensen werden tot slaven, zelfs kinderen werden uitgebuit.
Scheld ons kwijt de schuld van hebzucht,
onrecht en onverschilligheid.
Vergeef ons alle verspilling van water en energie.
Heer, dank u wel voor wat er groeit op het land,
voor wat er schuilt in de aarde aan rijkdom.
Help allen die een taak hebben bij zaaien en oogsten,
bij winnen en verwerking van bodemschatten.
Zegent u onze pogingen om goed werk te verrichten
met hoofd en handen,
met liefde en verstand.
Zegen het zaad dat is gezaaid.

U weet, Heer, dat we geld uitgeven aan wat noodzakelijk is
en aan onnodige dingen.
We bidden voor hooggeplaatste mensen die keuzes maken.
Wilt u de minister van Financiën sterken in zijn verantwoordelijke taak.
Sterk allen die in het bankwezen hun arbeid verrichten.
Geef hun eerlijkheid, kennis en visie.
Wek in ons het verlangen, niet naar onzekere rijkdom,
maar naar de rijkdom van uw goedheid.
Elk tekort van ons zult u immers aanvullen
uit de overvloed van uw majesteit,
door Jezus Christus.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 3687

Geef het door en vertel het verder: