Samenleving

Heer, we bidden voor onze samenleving,
die gebroken wereld van u,
waarin wij als scherven en scherfjes
geen eenheid kunnen vinden
en elkaar beschadigen.
Onze wereld is opengebroken
en heeft veel gezichten gekregen,
met soms sluiers en doeken daaroverheen.
Geef dat wij ieder mens allereerst
als een schepping van u zien.
Help ons anderen bij te staan en
en pijn te verdragen.
Geef ons daartoe uw liefde in ons hart.
Vader, in onze veelkleurige samenleving
bidden wij om helder te zien in uw woord
hoe u vanaf het begin
gezinnen, families en volken liet ontstaan,
in alle kleuren en talen.
U hebt oog voor de enkeling,
wil voor hem of haar een bron zijn,
een helpende hand, een liefdevolle blik.
Leer ons zo te leven met onze medemens.
Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede.
Heiland, heelmeester, u zult het geknakte riet niet breken
en de walmende kaarspit niet uitblazen.
Daarom bidden wij voor werkers in de gezondheidzorg,
ziekenverzorgers,verpleegkundigen, artsen,
en alle helpers die op het gebied van
gezondheid en ziekte werkzaam zijn.
Bestuur hun gedachten en handen
ter wille van hen voor wie ze zorgen.

Geef hun wijsheid bij moeilijke beslissingen
en vaardigheid als de tijd dringt
in het grensgebied van leven en dood.
Heer, wil ons bemoedigen met uw woorden.
Geef kracht in onze ziel als we eenzaam zijn,
als wanhoop ons dreigend insluit,
als we geen werk hebben,
of zelf mensen moeten ontslaan,
als we aan huis gebonden zijn
of angst ervaren om ergens te zijn,
als we een beminde zien wegzinken.
Wil ons uitleiden uit de dorre plekken van verslaving
aan drank, geld, porno, eten, drugs.
Verzadig onze ziel
met uw nabijheid.
Gedenk, Heer, uw lijdende mensen,
verslaafde mensen, tienermoeders,
dak- en thuislozen, allen die gevangen zijn
in twijfel van binnenuit en dreiging van buitenaf,
jongeren die zichzelf niet de moeite waard vinden,
mensen met grote schulden.
Wil iets goeds in hun levens beginnen
door uw goede Geest, die moed en hoop geeft.
Zegen alle hulpverlening,
laat uw naam ieder tot hulp zijn
en doe ons uitzien naar de dag van Jezus Christus.
Vriendelijk licht,
waar liefde bestaat, is geen plaats voor haat.
Schenk uw zegenende liefde aan allen
die werken met mensen:
op de scholen, universiteiten, op de weg,
in de winkels, op de kantoren, in de bedrijven.
Laat ieder trouw zijn werk verrichten
in dienst van de samenleving en van u.
Sterk ieder tot zijn taak.
Heer, laat ons niet steunen op eigen inzicht
maar onze toevlucht bij u zoeken.
Wees voor baby's als een vader en moeder.
Wees voor kinderen een veilig huis.
Wees voor jongeren het vaderhuis met muziek en dans.
Wees voor ouderen een sterke stad.
Wees voor stervenden een ster
die hen wenkt naar hun eeuwig huis.
Sterk ons, Heer, zodat we niet traag zijn,
maar toegewijd blijven aan onze taak.
Sterk allen met grote verantwoordelijkheden,
luchtverkeersleiders, zeelieden,
brandweermensen, waterbeheerders,
vaders en moeders, predikers van het geheim
van uw woord. Woon in ons met uw wijsheid.

U die gezegd hebt: heb uw vijanden lief,
bidden we om liefde
nu we een schreeuwend tekort daaraan ervaren.
Hoe kunnen we liefhebben, Heer,
nu we zo gekrenkt worden
in onze vrijheid om u te dienen,
in onze wil om te leven als vrije burgers in dit land.
Wilt u ruimte geven voor de doorgang van uw woord,
voor de verkondiging van uw evangelie,
voor herstel van het dagelijkse leven.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 6781

Geef het door en vertel het verder: