Rechtvaardigheid, rechtspraak

Rechtvaardige God, in een wereld die vol onrecht is,
bidden we tot u.
We kennen u uit de psalmen als een God
die de dingen rechtzet.
We bidden u voor landen en volken
die lijden onder de slaande hand
van een kwaadaardig regiem,
waar terreur heerst en willekeur zich breed maakt,
waar je bang moet zijn voor de politie.
Zet het recht, Heer.
Kom op voor wie verdrukt worden,
voor de naamlozen die geen helper hebben.
Laat hoogmoedige leiders omvallen als bomen,
hun misdadige vertakkingen afsterven,
zodat hun slachtoffers het zien en u prijzen.
God van bevrijding, u zag ooit
hoe uw Zoon onschuldig veroordeeld werd.
U kent het lot van tallozen die onschuldig lijden
in gevangenissen, in werkkampen, in containers.
Heer, wij smeken u, breng verandering
in hun omstandigheden, schenk bevrijding.
Geef vaders terug aan hun gezinnen,
geef voorgangers terug aan hun gemeenten,
geef vrouwen vrijheid om zich te ontwikkelen
naar hun aard en bestemming.
Wij gaan in hoger beroep bij u, Heer,
wilt u recht maken wat krom is.
Rechter van de wereld, u komt om te oordelen
de levenden en de doden,
uw levende gemeente roept tot u
om het onrecht op aarde,
om de corruptie die heerst,
om rechtspraak die een onzuivere weegschaal hanteert,
om leugen en bedrog in ons hart.
Ontferm u, Heer.

Vader, zie het onrecht hier op aarde.
We bidden u om rechtvaardige rechters,
onkreukbare advocaten,
integere officieren van justitie.
Gedenk allen die werken bij politie en rechtbank.
Geef rechters kracht en onderscheidingsvermogen,
de moed om eerlijk recht te spreken.
Breng daders en slachtoffers tot besef van uw naam
en vergeef ons onze schulden.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4553

Geef het door en vertel het verder: