Rampen en de gevolgen

Rampen en de gevolgen
Liefhebbende God, we staan voor het raadsel
van de verschrikkelijke ramp die gebeurd is in ...
Zoveel levens werden in één keer beëindigd,
zo velen raakten gewond, verminkt, psychisch gebroken.
We klagen bij u, levende God en roepen om hulp.
Wilt u dicht bij de getroffenen zijn, de nabestaanden kracht geven.
Zegen alle hulpverleners.
Zegen de distributie van water, voedsel en tenten.
Heb medelijden, Heer.
Vader van het leven, breng uzelf toch ter sprake
nu er zo'n vernietigende ramp gebeurd is in.....
Wij zwijgen liever
bij zo'n groot onheil en zoveel verdriet.
Met verslagenheid herinneren we ons
het woord van uw Zoon Jezus
dat wij niet beter zijn dan hen die omgekomen zijn.
Is dit de spiegel van onze gezamenlijke zonden?
We danken u
voor de vele mensenlevens die gespaard zijn.
Heer Jezus, u hebt gezegd, dat wij ons niet door rampen
moeten laten verontrusten:
aardbevingen,
oorlogen, hongersnoden en ziekten.
Maar iedere keer staan we weer verstomd, als het gebeurt.
In verband met...... .. bidden we om hulp
voor de slachtoffers en hun families.
Wees aanwezig, Heer, ontferm u,
via de handen en voeten van helpers.
Doe ons in deze gebeurtenis uw voetstap opmerken
die uw komst dichterbij brengt.
Bij het ongeluk dat onze wereld getroffen heeft
willen we klagen bij u, barmhartige God.
Mensen staan machteloos bij dit natuurgeweld.
Veel mensen hebben hun leven verloren,
anderen hun geliefden en hun bezittingen.
Gedenk de kinderen, Heer,
die rondtasten tussen doden.
Ontferm u.
Open onze oren bij deze ramp
voor de waarschuwende sirene
die wij horen. De bazuin van uw komst.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4300

Geef het door en vertel het verder: