Overheden

Overheden
Heer, u die boven ons troont,
u draagt ons op te bidden
voor overheden en rechters.
We bidden u, schenk wijsheid
aan ons gemeentebestuur, de wethouders,
onze burgemeester, de raadsleden.
Geef dat ze opkomen voor mensen met echte zorg en aandacht.
Wilt u iets van uw koninkrijk laten zien
door goede mensen te geven bij verkiezingen.
Sterk alle politiemensen
bij hun taak in deze stad.
Heer, u leidt de harten van koningen
als waterstroompjes.
Wil de bestuurders van onze stad
en provincie leiden in hun beslissingen,
zodat die tot welzijn van mens en dier zijn.
Geef wijsheid aan de politici in Den Haag,
dat zij voorbeeldig zijn, geen goede sier maken,
maar verstandig leiding geven.
Gedenk onze koning(in) en de koninklijke familie
bij alle taken en verantwoordelijkheden
van hun hoge ambt.
Heer, u liet ons geboren worden in een plaats,
een land, een werelddeel.
We bidden u voor de machthebbers
hier en in heel de wereld,
presidenten en premiers,
regeringsleiders en koningen,
diplomaten op hoog niveau.
Laat zetels en posities niet hun eerste zorg zijn,
maar geef dat ze dienstbaar en integer zijn.
Doe hen beseffen dat zij voor mensen het verschil kunnen maken
tussen gehoord worden en monddood zijn,
tussen gezien zijn of weggekeken worden,
tussen in vrijheid leven en gevangen zijn.
Geef hun kracht om de vrede te dienen
en de gerechtigheid.
Heer, we bidden voor alle overheden
door wie u ons wilt regeren:
geef hun aandacht voor de mensen die ze leiden,
geef hun liefde voor het land dat ze regeren,
geef hun eerbied voor alles wat u hun toevertrouwt,
wijsheid bij alle besluitvorming.
Laten ze bijdragen aan vrede en gerechtigheid
hier en elders in de wereld.
We bidden voor christenen in de politieke arena,
wil hen extra helpen
en hun woorden kracht verlenen.
Geef dat wij allen iets hebben binnen te dragen
in uw komende stad van vrede.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 3810

Geef het door en vertel het verder: