Kerkverband

Met een getroost hart, Heer, willen we u dienen
en omzien naar elkaar.
Met het oog daarop hebt u ons aan elkaar gegeven.
Wilt u ons helpen in een groter verband van classis en synode
goede kerkelijke afspraken te maken,
de juiste regelingen te treffen,
werkbare besluiten te nemen.
We bidden voor de classisvergadering van a.s. .....
(de vergaderingen van de synode die beginnen)
Zend uw Geest in het midden van de vergadering,
versterk in het hart van de broeders
de wil om te dienen.
Betrouwbare God,
laten we betrouwbaar mogen zijn
in de taken die we verrichten.
Wilt u wijsheid geven aan de mannen en vrouwen
die uw kerken dienen op classicaal
en synodaal niveau, en in het voorbereidende werk
van deputaatschappen.
Wij bidden u voor predikanten en ouderlingen
die afgevaardigd zijn naar de synode van (plaatsnaam)
(naar de classisvergadering van )
Laat hun bijeenzijn leiden tot
voortgang van uw werk en opbloei van uw kerken.
Met de kerk van alle plaatsen
hebben we ons geloof beleden.
Vanuit die verbondenheid met zusterkerken
willen we voor elkaar bidden.
Geef dat de kerken waarmee we ons verbonden weten
en wij
mogen blijven staan
op het fundament van apostelen en profeten
in het ene geloof
in u als onze Schepper en Vader.
God, u ging voorop in wolk en vuur
toen Israƫl uit Egypte trok.
Omdat u niet een God van wanorde bent
hebt u ons mensen gegeven
die voorop kunnen gaan
in kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten.
Wil kracht en steun geven aan hen
en ons allen.
Laat de onderlinge band tussen de kerken
een band van vrede en eensgezindheid mogen zijn.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4464

Geef het door en vertel het verder: