Ik ga slapen ik ben moe

Ik ga slapen ik ben moe,
'k Sluit mijn oogjes bijna toe.
Heere houd ook deze nacht,
Over mij getrouw de wacht.

't Boze dat ik heb gedaan,
Ziet het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
Maak om Jezus wil mij rein.

Sta mijn ouders trouw terzij,
Wees mijn vrienden ook nabij.
Geef ons allen nieuwe kracht,
Door de rust van deze nacht.

Doe mij dankbaar en gezond,
Opstaan in de morgenstond.
Als 'k mijn oogjes open doe,
Straalt Uw vriend'lijk licht mij toe.

'k Bid voor alle zieken Heer',
En help ook de armen weer.
Ja, voor alle mensen saâm,
bid ik U in Jezus Naam.

Amen

  • Aantal keren gelezen:: 8317

Geef het door en vertel het verder: