Gebed voor de verkondiging

Heer,
we bidden voor de verkondiging van uw evangelie
zolang u nog niet terugkomt.
Laat uw woord klinken in woorden en wonderen,
in uw indrukwekkende schepping,
laat het doorklinken, daar waar mensen zijn.
U wilt toch dat mensen tot inkeer komen,
tot een begin van besef wie u bent.

Heer, hoor mijn gebed,
antwoord mij als ik roep.

Leid ons op de weg naar uw toe
en leer ons het geheim van woord, water en wijn
het woord dat ons de weg wijst,
het water dat ons schoonwast,
de wijn die wijst op de verbintenis met u en elkaar.

Heer, hoor ons gebed,
antwoord mij als ik roep.

U kwam om aan armen het goede nieuws te brengen,
laat ze het horen overal in de wereld.
U kwam om verslagen harten hoop te bieden,
raak ons hart aan
en het hart van veel mensen
en til ons boven onze ellende uit.

Heer, hoor ons gebed,
antwoord mij als ik roep.

  • Aantal keren gelezen:: 7829

Geef het door en vertel het verder: