Gebed voor de catechismuspreek

Vader in de hemel, uw woord is een betrouwbaar getuigenis, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. We bidden u: geef ons inzicht in uw woord en verlicht ons verstand door uw heilige Geest. We erkennen dat we uit onszelf hoogmoedig onze eigen weg willen gaan en niet de weg van uw geboden. Overwin ons door uw macht. Leer ons nederig te buigen voor uw woord en wil heel ons leven door dat woord beheersen.

Dank u wel dat uw kerk de eeuwen door uw woord heeft nagesproken in haar belijdenissen. Mee daardoor konden uw kinderen van generatie op generatie de waarheid van uw woord vasthouden. Open door de prediking in deze eredienst de schriften voor ons en versterk daardoor ons geloof. Breng genadig allen die van uw waarheid afdwalen tot inkeer, zodat we samen met hen u eensgezind dienen.
Verhoor ons gebed, hemelse Vader, door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 5173

Geef het door en vertel het verder: