Bijbelstudie

Eeuwige wijsheid, wij danken u voor de Schriften
waarin uw wijsheid is neergelegd,
waarin uw reddingsplan is opgeschreven,
waarin uw liefde van a tot z in letters is uitgegoten.
Geef dat wij in die Bijbelboeken
dagelijks lezen, en laat ons
Vader, uw wijsheid bewonderen,
Zoon van God, uw liefde aanbidden,
Heilige Geest, uw waarheid inademen.
Geef dat wij steeds meer
u leren kennen uit uw woord
en u volgen en verkondigen.
Geest van God, die alles in beweging zet,
kom ook vandaag naar ons toe,
en overwin ons
met uw storm van stilte,
met uw adem van liefde,
zodat we niet langer vasthouden aan onze pijn,
maar in uw nabijheid vrede vinden,
bij het lezen van uw woord,
bij het horen naar de voorlezing,
bij het luisteren naar de verkondiging.

We roepen u aan, Heer, om licht
als we de bijbel openen
en een Schriftgedeelte bestuderen.
Geef dat uw woorden tot ons doordringen,
betekenis voor ons krijgen
en wij die leren toepassen in ons leven.
Bewaar ons voor onzinnige discussies
en strijdvragen.
Laten we met eerbied tot u mogen naderen
en in wijsheid en geloof mogen toenemen.
Gedenk uw gemeente, Heer God,
in het werk van verenigingen en commissies.
Laat er liefde voor uw woord mogen zijn
in ons huis en hier in de kerk.
Zet onze verhalen in het licht van uw grote verhaal.
Help ons
om niet door u en elkaar heen te praten.
Laat uw woord elke dag nieuw zijn
voor wie bidt, zoekt en aanklopt.
Wees onze gids en leraar
op de weg van het leven.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 7120

Geef het door en vertel het verder: