Bestrijding van honger, armoede, onrecht

Bestrijding van honger, armoede, onrecht
Bron van leven, u danken wij voor het brood van elke dag,
voor gezond water,
voor schone kleren en onderdak.
help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen
over heel uw aarde
zodat niemand honger hoeft te lijden,
geen kinderen sterven van dorst
geen dieren van droogte omkomen.
Bron van leven, laat uw antwoord opwellen
in het hart van uw gemeente
zodat wij samen uw wil doen.
Hemelse vader, u die uw Zoon liet neerdalen
als manna uit de hemel
om voor mensen het hemelse brood te zijn,
u bidden we voor allen die honger lijden,
die onder de armoedegrens leven,
die hun kinderen horen huilen om rijst en niets hebben,
help hen door onze handen, Heer,
door dit gebed,
om aan dit onrecht een einde te maken.
Uw naam is toch: Ik ben. Wees dan bij hen, Heer
en zegen alle menselijke inspanningen
om werk te vinden, om het voedsel beter te verdelen.
Geef regen waar droogte heerst.
Laat de oogst gelukken.
Heer, we delen vandaag in uw gaven van brood en wijn.
We danken u daarvoor. Maar we bekennen u ook
dat wij leven in een land van weelde,
als een grenzeloze generatie.
Leer ons delen ons water en brood met de allerarmsten,
en geef dat we matig zijn,
ter wille van hen.
Schenk ons de gave van zelfbeheersing.
Help ons hen te helpen die de financiƫle crisis niet hebben veroorzaakt
maar daardoor wel in financiƫle problemen zijn gekomen.

Rijke God van leven en overvloed,
als we denken aan de armen in de wereld bidden wij:
Geef ons middelen en mogelijkheden
om geld en goederen op de goede plek te krijgen,
waar het nodig is.
Maak wegen begaanbaar, maak overheden ter plaatse
van harte bereid voedseltransporten toe te staan.
(Zegen het werk van onze ontwikkelingswerker -naam)

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 6764

Geef het door en vertel het verder: