Afgedwaalden en leden die vervreemden van kerk en God

U bent gekomen, eeuwige God, om te zoeken wat verloren is.
U bent gekomen om ons te redden.
Er zijn er die daarvan niet meer willen weten,
die hun stoel hier leeglaten.
Wij bidden u voor hen die niet in de kerk willen komen,
een jongen die voor ons zat,
een dochter of zoon die niet meer meegaat,
een zuster van wie wij niet eens gemerkt hebben dat ze niet meer komt.
Heer, u kent ze nog.
Breng ze terug bij u en ons,
dan is er vreugde bij de engelen en bij ons.
Ontferm u, Vader, over uw afgedwaalde kinderen.

Heer, die ons niet loslaat,
er is verdriet in ons hart
om leden van ons kerkgezin
die niet meer komen,
die het geloof hebben opgegeven,
en de band met ons ook.
Heer, we bidden opnieuw:
leg uw woord in het hart
van uw verloren kinderen,
doe hen opstaan
en naar u teruggaan.
Open uw armen en voer hen
terug, dan is er muziek en dans in het vaderhuis
vanwege hun thuiskomst.
Maak hen weer levende leden
van uw gemeente.
Barmhartige God,
zonder u is er geen toekomst.
Strek uw handen toch uit
naar hen die u uit het oog verloren.
Wilt u zoeken in het huis van de schepping
naar uw verloren kinderen.
Verzamel uw losgeraakte
mensen, haal ze terug
naar u en uw gemeente.
U zoekt toch het verlorene?
Laat uw zoeken een troost zijn voor ons als ouders
van afgedwaalde kinderen.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 4267

Geef het door en vertel het verder: