Gebeden

Bidden

Deze voorbeden kunnen als voorbeelden dienen voor uw gebeden over een groot aantal onderwerpen. U kunt ze aanpassen en gebruiken naar tijd en omstandigheden.

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!