Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Schuldbelijdenis

(Laten we de Heer onze zonden belijden)
Barmhartige God en Vader, we erkennen dat we geboren zondaren zijn en uit onszelf niets goeds kunnen doen. Daardoor zijn we niet in staat het goede te doen. Met ons denken en spreken, ons doen en laten hebben we uw geboden overtreden. We staan schuldig tegenover u en onze naasten en vallen terecht onder uw oordeel. Maar over onze overtredingen berouwen ons en we willen met de zonde breken. Van harte verlangen we naar een nieuw leven, een leven waarin we u gehoorzaam zijn. Met een beroep op uw genade en trouw smeken we u: ontferm u over ons en spreek ons vrij. Was ons schoon met het bloed van Jezus Christus, onze Heer. Vernieuw ons steeds meer door de kracht van uw heilige Geest en laat ons lijken op uw Zoon. Dan zullen we met blijdschap leven tot uw eer. [Amen]

Genadeverkondiging

Onze Vader in de hemel bewijst zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen. Als u eerlijk uw schuld hebt beleden en met vertrouwen een beroep hebt gedaan op het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, mag u erop rekenen dat al uw zonden werkelijk door God vergeven zijn. Als u echt met uw zonden wilt breken en oprecht de hulp van de heilige Geest verlangt om God en uw naaste lief te hebben, mag u verwachten dat God uw gebed verhoort en u zijn Geest geeft.
Dat verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

  • Bron: www.gkv.nl
  • Aantal keren gelezen:: 7451

Geef het door en vertel het verder:

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.