De kerkdienst

Welkom in de kerkdiensten van GKV Apeldoorn-Zuid

Wat gebeurt er in onze kerk?

De Voorhof is het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Apeldoorn-Zuid. In dit gebouw komen iedere zondag de leden van onze kerk samen voor een eredienst.
De leden ontmoeten elkaar voor, tijdens en na de dienst en samen met de predikant die als voorganger optreed, zingen wij liederen (Psalmen en gezangen).

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek) en bidden wij tot God.
Het geloof beperkt zich niet enkel tot De Voorhof, de zondagse diensten en de mensen die daar 'kerken'. Het geloof is de dagelijkse bekering tot God door de wereldwijde kerk van Jezus Christus.
De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen.
En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord!

Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen uit het Gereformeerd Kerkboek, waarvan een aantal 'leenexemplaren' beschikbaar zijn. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. Soms wordt er door een ouderling een preek van een dominee voorgelezen.

De dienst verloopt in de regel als volgt:

 • Mededelingen
 • Stil moment
 • Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Voorlezing van: de Tien Geboden
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (Soms afgewisseld door gemeentezang)
 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
 • Preek
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • De Geloofsbelijdenis('s middags) voorgelezen of zingend (staand)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Gemeentezang (slotlied staande)
 • Zegen (staande) gemeente zingt amen
 • Einde van de kerkdienst.

 

Volgorde:  

Het is mogelijk dat de volgorde anders zal zijn. Dit komt omdat er twee vormen, twee "orden van dienst" in onze kerk beschikbaar zijn.

Mededelingen:   Betreffen vaak de collectedoelen etc. De mededelingen worden door de predikant voorgelezen.
Stil moment   Eem kort moment van stilte waarbij iedereen zich kan voorbereiden op de kerkdienst.
Votum:   Belijdenis dat wij van God afhankelijk zijn.
Vrede- of zegengroet:   De tekst van de vredegroet is uit de Bijbel gehaald: 1 Corinthiërs 1 : 3, of uit Openbaring 1 : 4b,5a.
Gemeentezang:   De gemeente beantwoordt de groet van God met een lied.
Voorlezing:   's Ochtends worden de 10 geboden voorgelezen. Deze staan in Exodus 20 en Deuteronomium 5. In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof; soms leest de dominee de belijdenis, soms zingen we deze belijdenis samen staande.
Gebed:   Het gebed is een spreken met God; de dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed belijden we onze schuld, vragen we om vergeving, vragen we een zegen voor de dienst en soms wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.
Lezing:   Lezen van een gedeelte uit de Bijbel. Lezen van de tekst: dit is het Bijbelgedeelte waarover de preek in het bijzonder zal gaan soms is de tekst een van de hoofdstukken (Zondagen) uit de Heidelbergse Catechismus.
Preek:   Uitleg van de gelezen tekst door de predikant.
Dankgebed:   De gemeente dankt God o.a. voor de dienst en voor de preek. Soms worden de voorbeden voor de mensen en de wereld in dit gebed gedaan en niet aan het begin van de dienst.
Collecte:   Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; hierin tonen wij onze dank voor alles wat God ons geeft. Met een plechtig woord noemt men dit wel "offeren". Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende doelen gecollecteerd.
Zegen:   God geeft ons zijn zegen mee. De zegen sterkt en stimuleert ons bij alles wat we deze week te doen hebben.

Gezamenlijke middagdienst

De middagdiensten houden we meerdere keren per maand samen met GKV Apeldoorn Centrum.

1e zondag van de maand : dienst in De Koningshof;
2e zondag van de maand : dienst in De Voorhof;
3e zondag van de maand : eigen dienst in De Voorhof;
Laatste zondag van de maand : 5 kerkencombi, zie agenda.

In de maanden met 5 weken houden we ons in de 1e, 2e
en laatste zondag aan het schema, en de 3e en de 4e
zondagmiddagdienst wordt steeds in De Voorhof gehouden. Gedurende de zomerweken is er een aangepast schema.

Doopdienst

De Heilige Doop: Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt kunt hier nalezen.

Avondmaalszondag

Welkom aan de avondsmaaltafel van GKV Apeldoorn-Zuid

Het Heilig Avondmaal:  Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt kunt u hier nalezen..

Welkom aan tafel

Iedereen die instemt met de gereformeerde belijdenis en in zijn of haar kerk is toegelaten is tot het avondmaal wordt van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan het avondmaal. Wel vragen wij u voor de dienst het gastenboek te tekenen welke in zaal 1 te vinden is.

Bijbel

Een Bijbel en het Gereformeerd Kerkboek kunt u bij binnenkomst te leen krijgen. Maar ook alle teksten worden geprojecteerd op de beamerschermen.

Uitzending en opnames

Iedere kerkdienst wordt live in beel en geluid via www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden via het Internet. Zie Privacyverklaring uitzenden en opname kerkdiensten

Informatie

Als u meer informatie wenst, neemt u dan hiercontact op met de predikant.

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.