Crèche en de kinderclub De Schatgravers en De Ontdekkers

Crėche De Voorhof GKV Apeldoorn Zuid

Voor de kinderen die de kerkdienst bezoeken worden geregeld speciale activiteiten georganiseerd tijdens de ochtenddiensten.

Crèche

Elke ochtenddienst is er een chrèche waar de allerkleinsten welkom zijn.

Schatgravers en Ontdekkers

Naast de créche is er tjdens de ochtenddienst per toerbeurd de kinderclub Schatgravers of Ontdekkers. In de agenda kunt u zien welke club komende zondag aan de beurd is. Is er geen kinderclub dan wordt er tijdens de ochtenddienst een speciaal kindmoment gehouden. Ook als u met uw kinderen te gast bent zijn zij van harte welkom.

Schatgravers

schatgraveren en ontdekkers 2De schatgravers zijn de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool, de zogenoemde kleuters dus. Voor kinderen van deze leeftijd (4/5 jaar), die aan de ene kant al heel erg geïnteresseerd zijn in wat er om hen heen gebeurt en gezegd wordt, en aan de andere kant daar heel impulsief op reageren, duurt een kerkdienst vrij lang. We proberen met hen zoveel mogelijk het onderwerp van de preek te bespreken, die gehouden wordt tijdens diezelfde dienst. We merken dat veel kinderen al oppikken waar we het over gaan hebben, zeker als er tijdens het Kind moment door middel van een korte inleiding aandacht aan wordt besteed.Tijdens de Schatgravers/Ontdekkers wordt er met de kinderen gezongen, gebeden en wordt een bijbelverhaal verteld. Verder wordt er een werkje gemaakt dat bij het bijbelverhaal hoort en aansluit op de preek van dat moment. 

 

Ontdekkers

schatgraveren en ontdekkers 3Bij de Ontdekkers komen de kinderen van groep 3, 4 en 5 van de basisschool. Zij kunnen vaak al (een beetje) lezen en schrijven, en ze kunnen ingewikkelder onderwerpen aan. Omdat deze kinderen ook een veel grotere spanningsboog hebben, gaan we ervan uit dat deze kinderen de morgendienst gewoon bijwonen, en bespreken we met hen tijdens de dienst het onderwerp van de ochtendpreek. Ook bij de ontdekkers wordt er een passend verhaal verteld of samen met de kinderen uit de Bijbel gelezen, en een verwerking gedaan.

Speel vandaag maar voor God. Hoe je dat kunt doen? Ga liefdevol met een ander om, want God is liefde.