De betekenis van de adventstijd, de vier zondagen voor het kerstfeest.

Adventstijd een tijd vol van verwachting en hoop

De vier weken voor het kerstfeest wordt ook wel de Adventstijd genoemd. In de kerk leven wij in die tijd toe naar het kerstfeest. Het feest van de komst, de geboorte van Jezus Christus. Het is een tijd vol verwachting en hoop.

Het woord advent komt van adventum (Latijns) en betekent komst. Het is een periode voor het kerstfeest waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus Christus. Met kerst gaat het immers over de geboorte van Jezus de Zoon van God die mens werd en op aarde kwam. We weten dat het om veel meer gaat dan alleen zijn komst. Hij kwam om de mensheid te redden en voor hen weer een geweldige toekomst mogelijk te maken. Eigenlijk is kerst een nieuw begin, een nieuwe start vanuit een donkere periode.

Vier zondagen, vier kaarsen

De zondagen voor kerst heten eerste, tweede, derde en vierde zondag van de Advent. In onze kerk wordt dit zichtbaar gemaakt door elke zondag een kaars aan te steken. Er staan vier kaarsen voor in de kerk in het bloemstuk wat daarvoor speciaal is gemaakt. Iedere zondag wordt er een kaars meer aangestoken zodat op de vierde zondag, in de week van het kerstfeest alle vier de kaarsen branden. Zo symboliseren de kaarsen de adventstijd. Vanuit een donkere periode verwachtingsvol leven naar het licht.

Verwachting

Hoewel we in de periode voor Kerst nadenken en uitzien naar de geboorte van Jezus Christus, gaat het om meer. De verwachting is niet alleen verlangen naar het Kerstfeest van dit jaar. Het gaat ook om het verlangen naar Gods toekomst. Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus en veranderde dat de wereldgeschiedenis. We leven nu alleen nog steeds in een gebroken wereld die uitziet naar echte vrede. Jezus beloofde om terug te komen en Zijn nieuwe wereld helemaal werkelijkheid te laten worden.

Hij komt!

We leven naar het Kerstfeest toe. We kijken uit naar het feest van de geboorte van Jezus Christus. Tijdens het Kerstfeest vieren we dat Jezus naar deze aarde komt. Maar tegelijkertijd kijken we uit naar het moment dat Hij weer komt. Hij komt!


Zie ook: Kleurplaten met als thema kerst
Zie ook: Liturgisch bloemschikken met thema kerst 
Lees meer over de betekenis van kerst

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.