De betekenis van de naam De Voorhof GKV kerk te Apeldoorn

De psalmen hebben ook een rol gespeeld bij de keuze van de naam. Eén van de dichters zong: "Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren" (Psalm 84:3). In Psalm 100:3 wordt Gods volk opgeroepen: "Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang". Verder dan de voorhof kwamen de Israëlieten niet. Maar daar wisten zij zich al in Gods huis. Heerlijk is het als wij de voorhoven aan de Gijsbrechtgaarde beleven als plaatsen waar wij prachtige doorkijkjes krijgen. Als de bijbel opengaat krijgen wij zicht op de Here Jezus in de hemelse tempel. Wij mogen gaan naar de voorhoven onder een open hemel.
(Ds. J.A. Boersema)

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.