De Voorhof kerkgebouw van GKV Apeldoorn Zuid

De Voorhof is het kerkgebouw waar wij als gemeente iedere zondag twee keer samenkomen. Een mooi gebouw waar Gods Woord wordt verkondigd en waar gebeden en gezongen mag worden. Waar wij als leden van de kerk van Apeldoorn-Zuid God dankbaar voor zijn.

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.