voorhof.jpg

Vanaf 2012 de tijd dat wij als kerk vacant werden (zonder predikant) brengt Frenk Lip (lid van onze kerk) iedere keer als het kerkblad uit komt een overdenking. Onder de noemer van Pastoralia zijn al deze overdenkingen in te zien en te lezen.
Ook nu wij vanaf 2019 een eigen predikant hebben blijft Frenk deze overdenkingen schrijven en publiceren.

Pastoralia 134: Wacht(end) op de Heer!

Bijbeltekst: Psalm 130 : 5 en 6.

Verlangt u ook zo naar de terugkomst van Jezus? Misschien vindt u dit wel een vreemde vraag of bent u daar helemaal niet mee bezig. Ook ik hang aan het leven, maar als je ziet wat er allemaal om je heen gebeurd, dan komt bij mij zomaar boven; Here kom alstublieft snel terug ! We leven in Adventstijd, niet alleen voor het komende kerstfeest, maar eigenlijk leven we permanent in Adventstijd, in afwachting van de wederkomst van de Here Jezus. Zijn we ons daar wel voldoende van bewust? En hoe kunnen we daar goed mee omgaan? Laten we daar samen eens naar kijken

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 133: God geeft je wat je nodig hebt.

Bijbeltekst: 1 Johannes 5 : 11 t/m 15.

Worstelt u daar ook weleens mee? U hebt tot God gebeden en Hem om iets specifieks gevraagd, maar u krijgt het niet. Of u moest heel lang wachten tot u kreeg waarom u Hem gevraagd had. Maar God verhoord toch alle gebeden? Hij wil toch voor Zijn kinderen zorgen? Waarom krijg ik dan niet waarom ik vroeg? Waarom moest ik zo lang wachten? Hoe zit dat? Laten we daar samen eens naar kijken. Hiermee sluit ik de drieluik over het gebed af. Wat zegt de Bijbel erover en wat kunnen we daarvan leren?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 132: Jezus leert ons spreken met Zijn Vader.

Bijbeltekst: Mattheüs 6 : 5 t/m 15.

Het was deze week Dankdag voor gewas en arbeid. Maar misschien heeft u wel het gevoel dat u helemaal niet kunt danken. U zit misschien midden in de sores, door de Corona of door andere moeilijkheden. Misschien weet u niet wat u bidden moet. Hoe u dat moet doen. Wat moet ik zeggen? En hoe moet ik dat dan doen? Ook christenen weten dat niet altijd. Ja, zelfs de leerlingen van Jezus wisten het niet. Wat kunnen we dan leren van dit Bijbelgedeelte ? Laten we daar samen eens naar kijken en zien of we er een antwoord uit kunnen afleiden.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 131: God luistert naar je, Hij hoort je stem.

Bijbeltekst: Mattheüs 7 : 7 t/m 11.

Spreek jij regelmatig met God? En vindt je dat moeilijk? Je ziet de Persoon waarmee je spreekt niet. Misschien twijfel je er wel aan of Hij je wel hoort? Misschien vindt je het moeilijk om de juiste woorden te vinden of om de juiste houding aan te nemen. Wat is bidden eigenlijk en hoe doe je dat? Denk nu niet dat mensen die al jaren christen zijn dat allemaal wel zullen weten. Want het gebed is in beweging. Het vraagt wat van ons. Daarom de komende Pastoralia zullen we daaraan aandacht besteden en samen op zoek gaan naar antwoorden.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.