kerkzaal.jpg

Vanaf 2012 de tijd dat wij als kerk vacant werden (zonder predikant) brengt Frenk Lip (lid van onze kerk) iedere keer als het kerkblad uit komt een overdenking. Onder de noemer van Pastoralia zijn al deze overdenkingen in te zien en te lezen.
Ook nu wij vanaf 2019 een eigen predikant hebben blijft Frenk deze overdenkingen schrijven en publiceren.

Pastoralia 124: Je hebt deel aan Jezus.

Bijbeltekst: 1 Petrus 2 : 1 t/m 10.

Kent u ook die behoefte om ergens bij te horen? Mensen zijn ‘kuddedieren’, een mens op zichzelf is al snel eenzaam. Daarom doet men van alles om erbij te horen. Ze dossen zich uit in de meest uitzinnige creaties van oranje kleding, om maar aan te geven; ik hoor er ook bij hoor? Of je doet mee aan een bepaald modebeeld om maar bij een groep te horen. Zo had je allerlei jeugdgroepen, de kakkers, de gabbers, punkers enz. Allemaal om er maar bij te horen. En ook in het negatieve soms. Mensen die iets hebben tegen de overheid, vinden elkaar in anti-corona groeperingen. Of men sluit zich aan bij voetbalhooligans. Is dat erg ergens bij te willen horen? Nee, hoor, maar belangrijker is bij Wie je hoort. En voor een christen is dat heel speciaal. Laten we daar eens naar kijken samen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 123: In vuur en vlam ?!

Bijbeltekst: Handelingen 2 : 1 t/m 13.

Sta jij wel eens in vuur en vlam voor iets? Of voor iemand? Misschien wel in de afgelopen corona periode. Tijdens de eerste lockdown waren er mensen die in vuur en vlam stonden voor de mensen werkzaam in de zorg. Overal werden er dingen georganiseerd om de verpleegkundigen en artsen een hart onder de riem te steken. Men liep zich het vuur uit de sloffen om hen te steunen. Maar nu maanden later lijkt het er zelfs niet meer op. Integendeel ze krijgen te maken met agressie. Van dat eerste vuur is niets meer over. Het lijkt er zelfs op dat ze nu te vuur en te zwaard bestreden worden. Niets lijkt te deugen, veel kritiek op de vaccinatie strategie en dergelijke. Soms lijkt dat ook wel het geval met je geloofsleven. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan? En hoe kan je dat weer ombuigen? Laten we daar eens naar kijken samen.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 122: Van Doornenkroon naar Hemeltroon.

Bijbeltekst: Handelingen 1 : 8 t/m 14.

Hoe gaat het bij u? Werkt u vanuit huis? En hoe vindt u dat ? Bent u daar wel tevreden mee of loopt u tegen dingen aan die minder positief zijn? U mist misschien het contact met uw collega’s of het kost u nogal wat moeite om de ander duidelijk te maken wat u wilt of bedoelt, via de sociale media. U hebt het gevoel dat dit toch niet goed overkomt. Liever zou u dat onder vier ogen met hem of haar bespreken, maar ja, corona he. Soms is het effectiever dat u naar kantoor gaat. Zo is het ook met Hemelvaart. Laten we eens zien waarom?

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

Pastoralia 121: Ga mee naar Emmaüs.

Bijbeltekst: Lucas 24 : 13 t/m 32.

Wordt je er soms ook geen wijs meer uit? Moet je nu wel of niet de 1,5 meter afstand bewaren als je gevaccineerd bent? Ben je nu wel of niet meer besmettelijk als je bent gevaccineerd? En hoe zit dat nu met die vaccins van AstraZenica en Janssen? De informatie buitelt over elkaar. De één zegt dit de ander dat? Hoe zit het nu precies? Vragen, vragen en nog eens vragen. En het schijnbaar zwalkend beleid helpt daar ook niet bij. Verwarring alom. Hoe moet je hier nu mee omgaan? Waar haal ik de juiste informatie vandaan? Laten we eens kijken hoe dit ging in onze Bijbeltekst, misschien kunnen we daar iets van leren.

Lees meer

Afdrukken E-mailadres

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.