Geschiedenis

Geschiedenis Kerk De Voorhof GKV Apeldoorn

De wortels van onze kerken liggen in de christelijke kerk zoals die is ontstaan na de komst van Jezus Christus naar onze wereld in het begin van onze jaartelling. Vanaf dat moment breidt de christelijke kerk zich uit naar alle windstreken van onze aarde.

Ook in ons land wordt het evangelie (blijde boodschap van de verlossing door Jezus Christus) gebracht en ontstaan er christelijke kerken (ongeveer 700 na Christus).
In de 20e eeuw vindt de Vrijmaking plaats vanwege het dwingend opleggen van onbijbelse leeruitspraken in de toenmalige Gereformeerde Kerken.

Zo ontstaat op 27 mei 1945 de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Apeldoorn. De kerkelijke gemeente telt in 1988 ruim 800 leden. In dat jaar krijgt de gemeente een 2e predikant. Een 2e kerkgebouw wordt in 1995 in gebruik genomen.

In 1997 ontstaan door splitsing twee zelfstandige kerken, elk met een eigen predikant en een eigen kerkgebouw.

Onze zustergemeente in Apeldoorn-Centrum heeft het kerkgebouw "De Koningshof" aan de Generaal van Heutszlaan. Over hen kunt u meer informatie ontvangen via de website www.gkvapeldoorncentrum.nl.

predikanten van GKV Apeldoorn

Een overzicht van alle predikanten vanaf 1946:

1946  Ds. J. Smelik 
1949  Ds. B. Jongeling 
1967  Ds. J. H. Kamerbeek 
1972  Ds. R. Hoogsteen 
1979  Ds. Tj. Boersma 
1985  Ds. M.J.C. Blok & 1988  Ds. J.A. Boersema 
1992  Ds. H.R. van de Kamp

Apeldoorn-Centrum Apeldoorn-Zuid

In 1992 is De Voorhof gebouwd en sindsdien kent Apeldoorn twee GKV kerken.

1997  Ds. J.A. Boersema 
2005  Ds A.M. de Hullu
2012  Vacant
2019 - heden Ds. Marinus Beute

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.