De Kompassie netwerken voor dak- en thuislozen.

De Kompassie Netwerken bieden steun aan dak- en thuislozen aan en brengen hun in contact met gewone mensen uit het hele land.

Eenzaam

Sociale contacten spelen een grote rol in ons leven. Familie, vrienden en kennissen zorgen voor waardering, gezelligheid, hulp in moeilijke situaties, et cetera. Het gaat niet altijd om concrete steun maar ook om het gevoel mensen te kennen, ergens bij te horen. Mensen die persoonlijk betrokken zijn en een beetje vertrouwelijkheid kunnen bieden. Kortom, sociale contacten zijn een belangrijke voorwaarde om op een gezonde manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Dak- en thuislozen missen zo’n sociaal netwerk. Positieve contacten zijn ze in de loop van de tijd kwijtgeraakt of hebben ze zelfs nooit gehad. Als je alles en nog meer bent kwijtgeraakt, wie zul je dan vertrouwen? De dak- en thuisloze medemens die we bij Ontmoeting en bij het Passion leren kennen heeft veel moeite om de positieve contacten in stand te houden.

Contact

Het kan ook anders. In Hummelo hebben stichting Ontmoeting en stichting Het Passion al enkele jaren samen een project waarin thuisloze mannen weer in contact komen met gewone mensen uit het hele land. Deze formule is de spil van de time-outvoorziening Het Passion. De ervaringen zijn verrassend positief, voor de gasten van de straat én voor de vrijwilligers.

“Ik zag in 'Het Passion' hoe concurrenten van de straat liefdevol, met humor en lichte ironie met elkaar omgingen en ik merkte dat ik steeds meer vertrouwen in de mannen kreeg. Zozeer zelfs dat ik op vrijdagavond met drie van hen op stap ging naar Doetinchem voor een boodschap. Hoe blij werden we alle vier van, als extraatje, een ijsje eten. En we werden super vrolijk toen we onder het terugrijden luid meezongen met het liedje 'Love takes time', van Bryan Duncan. We herhaalden het nummer tot we bij Het Passion aankwamen. Lieve God, wat gaven deze mannen mij veel, zegen hen.”    

Janne IJmker

Stichting Ontmoeting             
Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naasten-liefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Dat doen we op verschillende locaties in Nederland. We hebben een aantal dienstencentra, een woon-werkcentrum, een time-outvoorziening en een sociaal pension. De hulp die we hen bieden varieert van praktische diensten zoals eten en een douche tot een time-out en een resocialisatieprogramma.

Stichting Het Passion            
Het Passion biedt vanuit een christelijk diaconaal perspectief, fifity-fifty-werkvakanties aan voor christenen. Stichting Het Passion helpt daarnaast mensen, verenigingen en groepen uit kerkelijke gemeenschappen die zich bezinnen of beraden op het opzetten van vergelijkbare diaconale initiatieven.  In Hummelo hebben zij samen met stichting Ontmoeting een time-outvoorziening opgezet. Tijdens een midweek vakantie verlenen de diaconale vakantiegangers hand- en span-diensten aan de gasten in de Time-outvoorziening in Hummelo. De vrijwilliger trekt 5 dagen op met de gasten en geeft hun het gevoel om er weer te mogen zijn, gewoon medemens te mogen zijn. Het Passion is de vrijwilligersorganisatie die de uitvoering van het Kompassie-project samen met Ontmoeting op zich neemt

De diaconie van Apeldoorn-Zuid ondersteunen het werk van stichting Ontmoeting en stichting Het Passion van harte. 

Meer informatie vindt u op www.hetpassion.nl

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.