Actie: Vakantiegeld Samen delen

vakantiegeld samen delen

Kun jij het je voorstellen?

Zo weinig inkomen hebben, dat je in de zomervakantie zelfs geen dagje met je kinderen uit kunt. Geen geld hebben voor het treinkaartje om bij je kleinkinderen op bezoek te gaan. Geen reserves kunnen opbouwen om een kapotte wasmachine te vervangen. Voor veel mensen in onze omgeving is dit dagelijkse realiteit: mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, of mensen die door een onverwachte gebeurtenis in hun leven in de schulden zijn geraakt.

Vakantiegeld Samen Delen

Daarom is er de actie Vakantiegeld Samen Delen. Het is een initiatief van de kerken van Apeldoorn en Ugchelen. De actie is bedoeld om stil te staan bij de realiteit van armoede bij ons in de buurt. En ook om concreet iets voor elkaar te betekenen: In de maand mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Wat is er mooier om daarvan te delen met mensen om ons heen die weinig of niets hebben?

Actie dit jaar t/m 4 juni 2020

Geven: Kunt u zelf iets missen in de maand mei? U kunt uw gift t/m 4 juni 2020 overmaken op:

Rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298
t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Aanvragen

U komt in aanmerking voor de actie als u: in Apeldoorn of Ugchelen woont en langer dan een jaar een inkomen heeft van maximaal 110% van het minimuminkomen; in de periode 2017 - 2019 niet meer dan twee keer een bijdrage uit dit project hebt ontvangen; een zelfstandig huishouden voert en geen aanvullende zorg ontvangt vanuit de instelling of woonvorm waarin u verblijft. U kunt een aanvraag doen vanaf half april t/m 4 juni 2020.
U kunt een aanvraag indienen via www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl of via het deelnameformulier op de folder, die in onze kerk beschikbaar is vanaf half april.

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.