Het rentmeesterschap nader toegelicht

Het rentmeesterschap nader toegelicht

Eigenlijk zouden we niet moeten spreken van 'onze', maar van de 'ons toevertrouwde' gaven en middelen. Nu wordt pas echt duidelijk wat onze opdracht (= onze wens?) is als het gaat om leven in Christus. De diaconie is er om de gemeente aan te moedigen de gaven in te zetten en de toevertrouwde middelen verantwoord te besteden. Het helpen van mensen in nood is een diaconale taak. Ook het behoeden voor nood kan een diaconale taak zijn. In deze tijd is er, naast andere nood, steeds vaker sprake van financiële nood. De economie, het mobiele tijdperk, het leen- en consumeergedrag, allerlei oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen.
Hoewel de economie langzaam weer opwaartse bewegingen laat zien is het in verschillende huishoudens nog steeds moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Of voor iedereen de financiële situatie snel zal verande-ren valt te betwijfelen. Een correctie in de economie heeft ook altijd een verschuiving op de arbeidsmarkt tot gevolg. Dit houdt in dat naar de ene soort banen meer vraag zal zijn dan aan ander werk. Niet iedereen is in staat om (tijdig) om te scholen. Er zal dus werkloosheid blijven in bepaal-de categorieën van onze bevolking.

De stijgende kosten en vaak dalende inkomsten leiden soms tot grote financiële problemen in huishoudens. Naast deze oorzaak zijn er ook andere oorzaken waardoor sommigen mensen, en ook gemeenteleden, in financiële problemen komen. Zo zijn er mensen die, mede door de uitbun-dige cultuur waarin we leven, moeite hebben hun kooplust te bedwingen. Dit resulteert vaak in de aanschaf van kostbare goederen. Denk aan mobieltjes, camera's, computers of kleding e.d. Een andere reden die steeds vaker voorkomt is het aantal scheidingen. In veel van deze situaties heeft een van beide partners onvoldoende inkomen om de levensstandaard te handhaven. Naast de kosten die het scheidingsproces en de verandering van woonsituatie met zich meebrengen. De alleenstaande moeder met thuiswonende kinderen is een bekend voorbeeld. Een complexe problematiek, dat mag duidelijk zijn.

"Wat heeft de diaconie te maken met mijn geldbesteding?"
Om financiële problemen te voorkomen, of om zo goed mogelijk gebruik te maken van een beperkt budget, kunt u o.a. terecht op de website van het NIBUD; www.nibud.nl. Zowel voor jongeren als ouderen is hier veel informatie te vinden en zijn er zelfs leuke internetgames om bewust te worden de waarde van geld! Uiteraard is dit nog niet direct diaconaal. Maar een gezonde (financiële) huishouding schept wel ruimte voor het diaconaal inzetten van gaven en middelen. Heel concreet in VVB, het bieden van (ontwikkelings)hulp of sponsorschap. Maar ook in mentale rust om gericht te zijn op God en de medemens. Want (geen) geld maakt meer kapot dan u lief is. Praat er gerust eens over door met uw diaken! En help de broeders en zusters om u heen. Ook in dit aspect van het leven als broeders en zusters kunnen we elkaar bijstaan en helpen.

JSA Diaconie Apeldoorn-Zuid

Zolang je maar blijft volhouden kun je niet verliezen.