Diakendag 2012 - Hoe maak ik als diaken verbinding met de WIFI generatie?

Een diakendag roept de associatie op met saai, lange referaten, sprekers die niet te stoppen zijn, een aula vol met stemmige diakenen en debatteren over barmhartigheid, geven, dienen, begroting, visie, schulden etc.

Ook dit jaar niets nieuws zou je denken… Totdat de flyer in de mailbox verschijnt: een geheel andere associatie: jong, sprankelend, vernieuwend, inspirerend, trendy, WIFI, Twitter, Facebook, jongeren en WIFI-diaken.
Waar gaat dit over zal menigeen nu denken. Wel dit gaat over #diakendag12. Een dag voor diakenen en jongeren met als thema: “Hoe maak ik als diaken verbinding met de WIFI generatie?”
Een dag waarin diakenen, jongeren, jeugdwerkers, predikanten van GKV en NGK met elkaar in gesprek gingen over hoe we elkaar kunnen benade-ren en betrekken bij het werk in de kerk. Wat is belangrijk, waar begin je, wie kun je aanspreken en wat zijn de mogelijkheden? Dit alles kwam in onder andere in twee workshopronden voorbij.

Een greep uit het aanbod:

  • How2Connect met de WIFI-generatie,
  • Diaconaat in de catechese,
  • Analyse van de huidige jeugdcultuur en de verwachtingen,
  • Jongeren als vrijwilliger
  • Jongeren en diaconale stage,
  • Steek een thermometer in je geloof
  • werken van barmhartig-heid voor de WIFI generatie

Dit alles werd verzorgd door onder andere TijdVoorActie, Micha Nederland, Tear, Compassion, jongerenwerkers en andere deskundigen.

Tussendoor was er ruimte voor ontmoeting met anderen, koffie en lunch. In de middag was er een klein officieel moment. Het CDC werd na 125 jaar opgeheven en gaat in het vervolg verder als diakendag. Over de invulling wordt verder nagedacht.
Aan het eind werden de diaconie en de diakendag nog eens onder de loep genomen door “Timzingt”. Een cabaretier die op een humoristische wijze en soms ook met een ernstig woord of lied het thema doornam.
Kortom, het was voor de afvaardiging (een aantal diakenen en een tweetal jongeren) uit Apeldoorn-Zuid) een inspirerende dag waar we veel van hebben geleerd en met plezier op terugkijken.

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.