Collecte voor noodhulp aan Syrië

Zondag 28 oktober houdt de diaconie een deurcollecte voor de slachtoffers van het geweld in Syrië.
Dorcas is begonnen met het geven van noodhulp in Syrië. In dit land be-gon ruim een jaar geleden de massale opstand tegen president Bashar al-Assad. Het land wordt getekend door geweld. Steden als Homs, Hama en Deraa zijn zwaar beschadigd. Volgens de Verenigde Naties heeft de op-stand al meer dan 8.000 levens geëist. Mannen die worden gedood, laten vrouwen en kinderen achter zonder inkomstenbronnen.

Bevolking op de vlucht

De VN-organisatie voor vluchtelingen heeft verder te kennen gegeven dat meer dan 230.000 mensen op de vlucht zijn voor het geweld, waarvan 30.000 naar buurlanden zijn gegaan. De humanitaire nieuwswebsite IRIN vermeldt zelfs dat 75.000 Syriërs naar Jordanië zijn gevlucht, 50.000 naar Libanon en 11.000 naar Turkije. Het regime wil niet dan mensen vluchten en wie dat toch probeert, heeft het risico te worden gedood. Zo stelde Hu-man Rights Watch dat het regime landmijnen langs de grens legt.

Humanitaire hulp is nodig

Humanitaire hulp is nodig om de getroffen burgers te steunen. Het berei-ken van mensen is niet eenvoudig, omdat de toegang tot getroffen gebie-den beperkt is. Arabische humanitaire hulporganisaties die bijeen waren in Caïro, riepen andere hulporganisaties op om via lokale organisaties te werken, omdat buitenlandse humanitaire organisaties geen visa's krijgen om Syrië binnen te komen.

Dorcas biedt hulp

Dorcas werkt in Syrië samen met een lokale christelijke partnerorganisatie met een netwerk van kerken in acht steden. 170 gezinnen en tachtig weeskinderen en ouderen zullen worden geholpen met onder meer voedsel en babyvoeding. Daarnaast zal Dorcas hulp bieden aan families die naar buurlanden zijn gevlucht en alles hebben moeten achterlaten.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. JSA

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.