Financieel

De diaconie van GKV Apeldoorn-Zuid verzameld geld en gaven en deelt deze in Christus naam weer uit aan de armen

Het is de taak van de diaken te zorgen voor mensen met minimale en te weinig financiële middelen, zieken en eenzamen in de gemeente.

Daar is de gemeente dan dus mooi vanaf. Nou, mooi niet. Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen."
De diaken is als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Hij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden. Maar vooral stimuleert en motiveert hij gemeenteleden tot dienend bezig zijn binnen en buiten de gemeente.

De diaconie van Apeldoorn-Zuid zal regelmatig het werk van de diakenen verder toelichten. Dit zal eerst zijn wat wij in de gemeente doen en later zal ook een deel buiten de gemeente worden toegelicht.
Allereerst wordt het diaconaal werk vanuit het bevestigingsformulier toegelicht in enkele kernpunten.

De kernpunten van het werk

In het bevestigingsformulier wordt de inhoud van het diaconale werk goed op een rij gezet. Het formulier laat heel goed de kernpunten van het diakenwerk zien:

  1. Bron, fundament en doel van diaconaat is Christus. De liefde van Christus voor ons mogen wij zichtbaar maken door onze daden van dankbaar barmhartigheidswerk voor onze naaste binnen en buiten de gemeente.
  2. Diaconaat is allereerst een verantwoordelijkheid van de diaconale gemeente zelf, de gemeente behoort een diaconale gemeente te zijn met onderling dienstbetoon naar elkaar (en naar buiten).
  3. Diakenen mogen deze diaconale gemeente opwekken, stimuleren en voorgaan. Ze mogen zorgen voor de goede voortgang van het onderling dienstbetoon, mogen voorwaarden scheppen voor de gemeenteleden, de gemeente voorlichten en zelf voorop gaan in hulpbetoon.
  4. Om die goede voortgang te bevorderen brengen diakenen diaconale huisbezoeken. Via o.m. deze bezoeken proberen ze noden en gaven in de gemeente bij elkaar te brengen. M.a.w. welke noden zijn er en welke gaven zijn er in de gemeente beschikbaar om in die nood te helpen? Zij mogen ook de gaven inzamelen en beheren en in Christus’ naam uitdelen.
  5. De diakenen zijn zo ‘gemeenschapsbevorderend’ bezig. Gemeenschap die de Heilige Geest in de gemeente werkt en die aan het heilig avondmaal zichtbaar wordt.
  6. Verder mogen de diakenen de gemeente ook attenderen op en opwekken tot hulp aan de nood in de wereld. Met woord en daad de liefde van Christus zichtbaar maken in deze wereld door daden van barmhartigheid.

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.