Bemoedigen en vertroosten

De diaken gaat met de Bijbel op stap en geeft bemoediging en vertroosting

Hoe diakenen vanuit Gods woord gemeenteleden mogen vertroosten bemoedigen.

Gemeenteleden die steun ontvangen van de diaconie, mogen met Gods Woord bemoedigd en vertroost worden. De diaken gaat dus ook met de Bijbel op stap. De Bijbel gaat open (letterlijk en/of figuurlijk) als de gaven uitgedeeld worden.

Gebrek aan financiële middelen kan voor broeders en zusters verstrekkende gevolgen hebben. Hun vertrouwen op God kan er schade door lijden. Ze kunnen er depressief van worden. Ze gaan ermee naar bed en staan ermee op. Vandaar dat bemoediging en vertroosting nodig zijn.

Er zijn mooie Bijbelgedeelten die bemoediging en vertroosting brengen. In psalm 23 bijvoorbeeld belijdt David dat hem niets ontbreekt, omdat de Here zijn Herder is. En denk ook aan Mattheüs 11: 25 ? 30 over de uitnodiging van Christus naar Hem te komen met alles wat je dwars zit.

Gods woord

Juist het bemoedigen en vertroosten met Gods Woord maakt zichtbaar dat een ambtsdrager niet op eigen gezag bezig is, maar dienaar is van Christus. Dat geldt zeker niet alleen in gevallen van financiële ondersteuning. Ook in andere situaties ‘moet’ de Bijbel open gaan. Het evangelie van de barmhartigheid van God biedt troost en houvast in situaties waarin de werkelijkheid van het moment geen troost en houvast meer biedt.
Natuurlijk moet een diaken verstandig handelen. Er kan op een bepaald moment bij de bezochte zoveel geestelijke leegte zijn, dat Bijbellezen en bidden aan het einde van het bezoek averechts werken. Dan mag een diaken weten dat zijn ambtelijk bezoek toch niet voor niets is geweest. Wat zijn aandacht, begrip en een luisterend oor belangrijk!

Alleen het evangelie van Jezus Christus biedt écht troost. Die troost geef je toch graag aan anderen door?!

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.