Soldaten bij het graf

 

Soldaten bij het graf van Jezus

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf,
rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw.
De bewakers beefden van angst en vielen neer. - Mattheüs 28

Afdrukken

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.