Jezus in Getsemane (2)

 

Jezus in Getsemane

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals
u het wilt.’ - Matteüs 26: 39 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.