Jezus in Getsemane (2)

 

Jezus in Getsemane

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals
u het wilt.’ - Matteüs 26: 39 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.