Discipelen halen een ezel

 

Discipelen halen een ezel

 De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze
het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze antwoordden:
‘De Heer heeft het nodig.’ - Lucas 19: 32-34
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.